Hieronder vind je een greep uit de activiteiten die er te doen zijn in Heiloo en de omliggende gemeentes Castricum, Uitgeest, Bergen en de Egmonden.

Oudheidkamer Heiloo

Elke dinsdagavond en zaterdagmiddag.
Om wat te weten te komen over Heiloo nodigen we je uit voor een bezoek aan de Oudheidkamer. In drie zalen vind je (wisselende) exposities over de geschiedenis van Heiloo zoals deze hoogtepunten: de Heilooër Kring, Onze Lieve Vrouw ter Nood, De Oude Pastorij, de Witte Kerk en de Willibrorduskerk. In de filmzaal vind je diverse films en diapresentaties die een beeld geven van het leven in het verleden van Heiloo.

De Runxput bij Onze Lieve Vrouwe ter Nood
Elke dag
De grootste Mariale bedevaartplaats in Nederland is Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Aan het eind van de 14e eeuw vond een boer op zijn land een Mariabeeld. Hij nam dit mee naar huis, maar op miraculeuze wijze keerde het Mariabeeld terug naar de plaats van vinding. Rond dezelfde tijd raakte een schip in nood voor de kust ter hoogte van Heiloo. In zijn nood bad de schipper tot God. Hij hoorde boven het gebulder van de golven en het geraas van de wind een heldere vrouwenstem die zei: “Als ge mij gaat eren zal de wind gaan keren.” De schipper herkende de stem van de Godsmoeder en beloofde zich voor haar verering in te zetten. Veilig aan land gekomen kwamen de beide verhalen bij elkaar en de plaats voor de bouw van de Genadekapel was daarmee gevonden.

Museum Baduhenna
Elke woensdagochtend: en elke 1e zaterdag van de maand
Dit archeologische museum vertelt aan de hand van archeologische vondsten de geschiedenis van de menselijke activiteiten en bewoning in Heiloo. De expositie werpt een licht op 4.000 jaar geschiedenis.
Speciaal staat geëxposeerd een Pot roodbakkend aardewerk met bruine glazuurlaag en twee oren. Hij is in gerestaureerde vorm te zien. Mooi ervan is dat het om een pot gaat die wij kennen van het schilderij ‘Het melkmeisje’, een schilderij van Johannes Vermeer, geschilderd ca. 1.658.

Onlangs heeft het museum een renovatie ondergaan met als gevolg dat de expositieruimte en de filmzaal nog meer uitnodigt om museum Baduhenna te bezoeken.

IVN wandeling in het Heilooërbos
Elke 3e zondag van de maand
Het Heilooër Bos, onderdeel van het Landgoed Nijenburg, ligt grotendeels op een oude strandwal die wat hoger is dan de strandvlaktes aan beide zijden. Ook binnen het bos zijn er hoogteverschillen, waarbij de Kattenberg zich duidelijk verheft boven zijn omgeving. Er zijn talrijke walletjes langs de paden of dwars daarop en soms laagtes waar het water wel eens lang kan blijven staan. De wandeling voert door dit unieke gebied. We letten ondertussen op de levende natuur en de flora die we tegenkomen. Bij vriendelijk weer horen en zien we zeker de vogels die rijkelijk aanwezig zijn.

Boekenmarkt Trefpunt
Elke laatste zaterdag van de maand
Heerlijk al die honderden, zo niet duizenden boeken die je vindt op de maandelijkse tweedehandsboekenmarkt. Lekker snuffelen… én als je iets koopt wordt het geld bestemd voor de door de Stichting Vrienden Ouderenwerk Heiloo georganiseerde sociaal culturele activiteiten en goede doelen.

Mocht je nog iets te repareren hebben, dan kun je daar vandaag ook voor terecht. Het Repaircafé is namelijk ook open. Sla je zo twee vliegen in één klap!

Muziek in de Cultuurkoepel Heiloo
De zaal is imposant door haar hoogte, de schitterende lichtinval door de enorme glas-in-lood-ramen, vol met verhalen. En zeker ook door de ronde vorm en het grote podium, voorheen altaar. Hier kun je genieten van muziek, maar ook literatuur, theater, dans en beeldende kunst komen aan bod. De zaal is uiteraard ook interessant en gastvrij beschikbaar voor allerhande organisaties, cultureel en niet-cultureel.

Muziek in de Witte Kerk Heiloo
De fraaie, historische Witte Kerk Heiloo biedt een ideaal podium voor een programma van verrassend, avontuurlijk en van een hoog niveau. In de prachtige akoestiek van de Witte Kerk komt de muziek volkomen tot zijn recht. De musici spelen er graag voor je en lichten het programma toe, om zo tot een uniek concert te komen.